Now showing items 1-1 of 1

  • Model elektronického obchodu s podporou zákazníků 

    Henčl, Luděk
    Obsahem bakalářské práce je obecná analýza, výhody, nevýhody a chování zákazníka v prostoru elektronického obchodování. Součástí této analýzy je návrh konkrétního internetového obchodu.