Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změny systému vzdělávání zaměstnanců společnosti Letiště Brno a. s. 

    Charvát, David
    Bakalářská práce se zabývá problémem, jak zdokonalit systém vzdělávání zaměstnanců společnosti Letiště Brno a.s. Řeší nedostatky vyskytující se v tomto systému prostřednictvím uceleného přehledu dané problematiky. Součástí ...
  • Záměr o zavedení nové chladicí technologie 

    Hlaváč, Martin
    Práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu za účelem výběru nejvhodnější oblasti pro zavedení nové technologie na trhu. Tím je trh Australský.Věnuje se teoretické části problému i praktické. Obsahuje popis ...