Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh webových stránok pre podporu rozvoja cestovného ruchu 

    Kostková, Mária
    Predmetom bakalárskej práce „Návrh webových stránok pre podporu rozvoja cestovného ruchu“ je vytvorenie webových stránok farnosti a návrh databáze MySQL pre spoluprácu so stránkami. Práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je ...