Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového plánu provozovny Big One Fitness 

    Rašovská, Aneta
    Bakalářská práce pojednává o problematice marketingu v podmínkách rostoucí konkurence a stále se zvyšujících tlaků na inovační schopnosti podniků, na schopnost rychlé reakce na neustále se měnící požadavky zákazníků, na ...