Now showing items 1-1 of 1

  • E-Government v české daňové správě 

    Plaček, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá pojmem „e-Government“. Vysvětluje základní principy elektronické komunikace se státní správou, řeší otázku bezpečnosti informací, které jsou odesílány úřadům pomocí internetu a také objasňuje ...