Now showing items 1-7 of 7

 • Financování investičního záměru 

  Papež, Radek
  Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. Teoretická část se zaměřuje na možnosti financování developerských projektů. Praktická část obsahuje analýzu možností financování pro realizaci konkrétního projektu.
 • Hodnocení finančního rizika podniku 

  Dodek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vybraných scoringových ukazatelů a následné vybrání těch, které nejlépe vykreslují skutečnou situaci firem v hutnickém průmyslu. Výstupem práce bude porovnání jednotlivých. Za ...
 • Návrh ekonomického informačního systému pro malou firmu 

  Šillerová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je posouzení současného ekonomického informačního systému firmy a příprava vlastního návrhu řešení ekonomického informačního systému, který má usnadnit a získat větší přehled o peněžních tocích v ...
 • Návrh softwarové podpory pro plánování tržeb 

  Krčálová, Lucie
  Cílem mé bakalářská práce na téma: „Návrh softwarové podpory pro plánování tržeb“ je sestavení ročního plánu tržeb společnosti HARTMANN – RICO jinou metodou, než doposud firma využívala. První část práce je věnována krátkému ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Krusberská, Daniela
  Předmětem této práce je finanční analýza společnosti H E M A X s.r.o., ke které byla vytvořena softwarová podpora za účelem automatizace veškerých výpočtů. Software umožňuje zpracovat finanční analýzu za období 3 let a ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Hošek, Martin
  Bakalářská práce Softwarová podpora finanční analýzy podniku se zabývá hodnocením finanční situace podniku za použití vytvořeného softwaru pro výpočet finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní metody finanční ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Kršková, Božena
  Hlavním cílem této práce je návrh softwaru pro ulehčení práce při tvorbě finančních analýz. Dalším cílem práce je provést finanční analýzu společnosti s ručením omezeným, správně interpretovat výsledky a navrhnout vrcholovému ...