Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového řízení softwarové firmy 

    Rient, Walter
    Bakalářská práce analyzuje současnou marketingovou strategii pro zvolenou firmu AKI-Sport s.r.o.. Zjištěné výsledky jsou vyhodnoceny a na jejich základě jsou formulována doporučení. Ta by měla vést ke zlepšení stabilního ...