Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza účetních výkazů pomocí časových řad 

    Doležel, Martin
    Bakalářská práce pojednává o analýze účetních výkazů podniku za určité časové období prostřednictvím časových řad. Obsahuje definici časových řad, postupy potřebné k úspěšné analýze a také samotnou analýzu vybraných položek ...