Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí 

    Kostková, Naděžda
    Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření dobrovolného svazku obcí. V teoretické části je vymezena rozpočtová soustava a její základní pojmy, rozpočtové příjmy a výdaje. Praktická část práce se zabývá rozborem příjmové ...