Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

    Zajíčková, Andrea
    Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti HAL-KON, s. r.o. v období 2004 – 2007. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...