Now showing items 1-1 of 1

  • Model elektronického obchodu 

    Zavrtálková, Hana
    V této práci jsem vypracovala návrh modelu elektronického obchodu pro firmu Vinařství Štěpán Maňák. Zmiňuji zde budoucí možné nástrahy konkurence a jiné překážky při zavedení prodeje přes internet. Dále jsou v práci rozebrány ...