Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě v podniku 

    Menšíková, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v podniku. Popisuje řešení kabeláže, aktivní i pasivní prvky sítě a vzájemné propojení jednotlivých komponent sítě.