Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozšíření WiFi sítě 

    Zahradník, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá rozsáhlou WiFi sítí společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. a návrhem jejího rozšíření.