Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh WiFi sítě na Úřadu práce v Prostějově 

    Slunský, Tomáš
    Tato bakalářská práce analyzuje současný stav síťové infrastruktury ve zvolené organizaci. Na základě této analýzy je provedena úvaha nad možností rozšíření této sítě o bezdrátovou WiFi síť včetně výběru vhodné technologie ...