Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě v budově střední školy 

    Marčišák, Petr
    Ve svoji bakalářské práci se chci zabývat návrhem bezdrátové počítačové sítě v bloku budovy školy, kde probíhá teoretická výchova. Hlavním důvodem je vzrůstající počet požadavků na připojení k sítí, či internetu, které ...