Now showing items 1-1 of 1

  • Směrnice pro vedení účetnictví podniku 

    Petríková, Monika
    Bakalárska práca spracúva smernicu pre vedenie účtovníctva firmy AKCES SLOVAKIA, s. r. o. za účelom jasnejšieho a prehžadnejšieho spracovania účtovných dokladov a účtovných predpisov.