Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na vytvoření členské databáze 

    Rumplík, Martin
    Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu databáze pro potřeby občanského sdružení Cyrilek.net. Databáze má za úkol pokrýt veškeré evidenční procesy v rámci této organizace, které spočívají zejména v evidenci ...