Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh internetovej stránky 

    Kováčová, Zuzana
    Bakalárska práca sa venuje popisu princípov a pravidiel správneho návrhu webových stránok s ohladom na užívatelskú prístupnosť a použitelnosť. Tieto princípy a pravidlá sú použité pri vytvorení internetovej stránky pre ...