Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace zákona o DPH ve stavebnictví 

    Zichová, Lucie
    Tato bakalářská práce se zabývá aplikací zákona o dani z přidané hodnoty ve stavebnictví po novele účinné od 1. 1. 2008, výkladem pojmů z této oblasti a rozboru stanoviska Ministerstva financí České republiky vztahujících ...