Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh směrnice pro vedení účetnictví 

    Sigmundová, Zuzana
    Bakalářská práce analyzuje aktuální stav vnitropodnikových pravidel v účetní jednotce. Doplňuje stávající a navrhuje nové vnitropodnikové směrnice dle platné legislativy a jiných platných předpisů, které jsou potřebné pro ...
  • Směrnice pro vedení účetnictví 

    Abrahamová, Monika
    Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...