Now showing items 1-1 of 1

  • Odpisový plán účetní jednotky 

    Zedková, Pavla
    Bakalářská práce se zabývá problematikou odpisování dlouhodobého majetku. Stěžejní část práce je zaměřena na praktický příklad. Jedná se o vytvoření nového odpisového plánu účetní jednotky Provádění staveb Olomouc, s. r. ...