Collections in this community

Recent Submissions

 • Gnu Health Monitoring module 

  Veselá, Barbora
  This thesis focuses on the development of a GNU Health Module for electrocardiogram monitoring and the development of an application providing a fundamental electrocardiogram analysis. The theoretical part contains a brief ...
 • Výzkum bezolovnatých pájecích slitin z pohledu termoelektrických napětí 

  Fries, Lukáš
  Práce se věnuje teoretickému výzkumu vzniku termoelektrických napětí v bezolovnatých pájkách. Teorie přibližuje čtenáři vznik a složení pájeného spoje, termoelektrické vlastnosti a chování v obvodech. Součástí práce je ...
 • Příprava a charakterizace sulfurizovaných polymerů pro elektrochemické zdroje proudu 

  Svoboda, Lukáš
  Baterie založené na lithno-sírové technologii mají potenciál ukládat několikanásobně vyšší množství energie při zachování stejné hmotnosti, než stávající lithno-iontové baterie. To je možné díky vysoké teoretické hustotě ...
 • Návrh trajektorie koncového bodu robotického ramene metodou virtuálních bodů 

  Bubeník, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá novým prístupom k vytvoreniu trajektórie robotického ramena. Prvá časť popisuje existujúce metódy plánovania trajektórie. Druhá časť sa zaoberá metódou virtuálnych bodov, implementáciou plánovania ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje 

  Eliáš, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitorů ze zdroje napětí 36 V a následnou zpětnou transformaci napětí ze superkapacitorů na požadovanou výstupní hodnotu. V diplomové práci ...
 • Zařízení pro testování výroby 

  Vokřál, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací testovacího zařízení pro předmontované bubínky mechatronických cylindrických vložek. Testovací zařízení je určeno pro otestování mechanické a elektronické části což zajistí, minimalizaci ...
 • Diagnostický nástroj pro komunikační protokol SD karty 

  Frnka, Peter
  Cieľom tejto práce je návrh a následná realizácia diagnostického nástroja pre komunikačný protokol SD pamäťových kariet. Diagnostický nástroj bude umožňovať monitorovanie a aktívny zásah do komunikácie s SD pamäťovou kartou. ...
 • Automatická kalibrace robotického ramene pomocí kamer/y 

  Adámek, Daniel
  K nahrazení člověka při úloze testování dotykových embedded zařízení je zapotřebí vyvinout komplexní automatizovaný robotický systém. Jedním ze zásadních úkolů je tento systém automaticky zkalibrovat. V této práci jsem se ...
 • RaspberryPI kamerový checker 

  Bubeník, Martin
  Diplomová práca sa venuje priemyselnej inšpekcií výrobných čísel konektorov na základe počítačového rozpoznávania, pričom aplikácia pre detekciu a rozpoznávanie je implementovaná v jazyku Python na platforme Raspberry Pi. ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Matoušová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi epoxidových směsí, jelikož určení základních parametrů připravené epoxidové směsi by v případě příznivých výsledků mohlo vést ke snížení počtu vad v epoxidem zalévaných ...
 • Testovací modul pro vybranou část standardu IEEE 802.1Q 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá analyzováním IEEE 802.1Q standardu TSN skupiny a návrhem testovacího modulu. Testovací modul je napsán v jazyku VHDL a je možné jej implementovat do Intel Stratix® V GX FPGA (5SGXEA7N2F45C2) vývojové ...
 • Kooperativní manipulátor 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje problému adaptivního řízení kooperativního robotického manipulátoru. Pojednává o získávání a zpracování dat ze šestiosého tenzometrického čidla a jejich použití pro adaptivní řízení.
 • Návrh nových laboratorních úloh s gigabitovou pasivní optickou sítí 

  Chlápek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh laboratorních úloh na problematiku gigabitových pasivních optických sítí (PON). V teoretickém rozboru je prostor věnován seznámením s obecnou problematikou PON, a dále s rozborem ...
 • Optický analyzátor koncentrace CO2 v dechu 

  Škorpík, Daniel
  Tato diplomová práce pojednává o měření koncentrace oxidu uhličitého v dechu pomocí optického analyzátoru za využití absorpční spektroskopie v infračervené oblasti. Použitá metoda je podrobně popsána s technickým zaměřením ...
 • Hodnocení vztahu mezi kardiovaskulárními signály pomocí nelineárních metod 

  Lokaj, Jiří
  Krátkodobá regulace krevního tlaku je ovlivňována mnoha vlivy, některé jsou reprezentovány kardiovaskulárními signály a jejich změnami. Kvůli složitosti tohoto systému nejsou lineární metody pro jeho analýzu dostatečné. ...
 • Digitální elektronický hudební syntezátor s analogovým řízením pro platformu Eurorack 

  Klecl, Martin
  Tato práce seznamuje s tématem digitálního zpracování zvuku u modulárních syntezátorů a s návrhem digitálního oscilátoru pro platformu Eurorack. Úvod teoretické části se věnuje popisu základních pojmů a prvků používaných ...
 • Realizace automatizovaného pracoviště výrobní linky 

  Pecha, Václav
  Práce se věnuje problematice automatizování výrobního procesu pracoviště pro kování kovových dílů za tepla pro konkrétního zákazníka ve specifickém prostředí. V úvodu je proveden rozbor problematiky průmyslu čtvrté průmyslové ...
 • Ochrana soukromí v cloudu 

  Chernikau, Ivan
  V rámci diplomové práce byla popsána problematika ochrany soukromí dat uložených v cloudech, které v současnosti uživatele často využívají. Některé z popsaných problémů mohou být vyřešené pomocí homomorfního šifrování, ...
 • Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály 

  Tiurina, Mariia
  Neinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického ...
 • Syntéza diferenčních filtračních struktur se složenými aktivními prvky 

  Pánek, David
  Diplomová práce je zaměřena na převod existujících nediferenčních filtrů obsahujících složené aktivní prvky do diferenční podoby a jejich následné vzájemné porovnání za použití vhodných simulačních programů. První část ...

View more