Recent Submissions

 • Návrh seřizovacího mechanismu pro projektor AFS světlometu 

  Soukup, Lumír
  Tato práce se zabývá návrhem seřizovacího mechanismu AFS světlometu osobního vozidla. Práce obsahuje přehled současných systémů seřizování. Popis návrhu nového systému seřizování. Porovnává kinematiku pohybů současného a ...
 • Návrh snímacího portálu pro snímání 3D obrazu 

  Mužný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi 3D vidění. Teoretická část popisuje principy strojového vidění, představuje jeho základní prvky, popis fungování a metody měření 3D obrazu. Praktická část je zaměřena na návrh experimentálního ...
 • Analýza rizik vybraných havárií 

  Vakhrameev, Nikita
  Tato diplomová práce je venována analýze rizik vybraných havárií. Cílem je provest analýzu rizik na základe typových havárií, zdrojem kterých jsou únik chemických látek. Praktická cást obsahuje vypocet zón ohrožení a jejich ...
 • Návrh výrobní technologie FDM tiskové hlavy 

  Talafa, Michal
  Práce je zaměřena na návrh výrobní technologie pro kusovou a sériovou výrobu FDM tiskové hlavy. Výroba bude zasazena do soukromé firmy Pevot produkt, s.r.o. Pro výrobu budou tedy využívány stroje, nástroje a technologie, ...
 • Analýza procesu testování bezpečnostních prvků s airbagy v automobilech 

  Uher, Daniel
  Práce se zabývá analýzou a návrhem metodiky procesu testování bezpečnostních prvků v automobilech.
 • Zadní těhlice vozidla Formule Student 

  Dráb, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zadní těhlice vozu kategorie Formule Student. Dále je zde řešeno kompletní uspořádání celého zadního náboje. Návrh je vymodelován v CAD systému Pro-Engineer. Je vytvořen ...
 • Návrh řídicího modulu UAV robotu. 

  Arnošt, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh řídícího softwaru pro bezpilotní letadlo. Jako zástupce bezpilotních letadel byla zvolena kvadrikoptéra Parrot Ar.Drone. Práce popisuje způsob ovládání a komunikace. Na základě ...
 • Návrh dálkového ovládání mobilního robotu pomocí Microsoft Kinect. 

  Barcaj, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá využitím čidla Microsoft Kinect pro dálkové ovládání mobilního robotu. Cílem práce byl návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu pomocí předem definovaných gest, tyto gesta následně ...
 • Návrh řízení vozidla Formule Student 

  Pospíšil, Jaromír
  Práce popisuje jednotlivé části řízení, jejich nejběžněji používané typy a hodnotí jejich výhody a nevýhody. Tyto poznatky přenáší do návrhu mechanismu řízení Formule student. Dále je zde uveden postup určení zatížení ...
 • Design motocyklu s Wankelovým motorem 

  Švehla, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu motocyklu s Wankelovým motorem, který je určen do běžného silničního provozu. Práce řeší použití netradiční pohonné jednotky v kombinaci s moderním podvozkovým řešením. Cílem práce ...
 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Martanová, Iveta
  Cílem diplomové práce je vytvořit základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku s aplikací a vyhodnocením metodiky vnitřního auditu v průmyslovém podniku zpracované dle příručky Self-Audit ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Heča, Jan
  Diplomová práce zabývající se řeznou keramikou a jejím efektivním využitím. Úvod popisuje obecnou charakteristiku řezné keramiky, její historii a vývoj, jednotlivé druhy a výrobu. V této části jsou uvedeny i mechanicko-fyzikální ...
 • Experimentální biomechanická protéza ruky 

  Lux, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu experimentální biomechanické protézy ruky, a jeho následnou realizací v podobě funkčního prototypu. Velikost protézy odpovídá velikosti ruky dospělého muže. ...
 • Povlakované slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Pavlovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V úvodní části je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Hlavní část práce je zaměřena na ...
 • Změna palivové základny kotle John Thomson 

  Hradecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním tepleným výpočtem stávajícího parního kotle John Thomson spalujícího mazut a následným tepelným přepočtem na zemní plyn. Hlavní části výpočtů jsou: stechiometrie, tepelné bilance, ...
 • Vady a jejich příčiny při barvení eloxovaných povrchů 

  Šulc, František
  Předložená diplomová práce se zabývá anodickou oxidací hliníku a jeho slitin. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na bližší seznámení se s vlastním procesem anodické oxidace a na teoretický popis ...
 • Návrh otočného stolu CES 200 s hydrostatickým uložením 

  Záviška, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem těžkého otočného stolu s hydrostatickým uložením (ložiskem) upínací desky. V úvodí části popsány teoreticky jednotlivé uzly otočného stolu, jako např. možnosti uložení upínací desky ...
 • Měření parametrů pneumatik 

  Pokorný, Pavel
  Pneumatika zajišťuje přenos sil mezi koly automobilu a vozovkou a působí také jako primární odpružení vozidla. Její konstrukce, vlastnosti a stav výrazně ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla a tudíž i bezpečnost posádky. ...
 • Zvýšení výkonových parametrů motoru AR67203 

  Smilek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá přeplňováním zážehových spalovacích motorů a vlivy konstrukčních řešení na konečný výkon. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodné úpravy motoru AR67203 ve voze Alfa Romeo 155Q4 tak, aby dosáhl ...
 • Zvýšení výkonových parametrů zážehového jednoválcového dvoudobého motoru 

  Stejskal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčních úprav dvoudobého motoru s cílem zvýšení jeho výkonových parametrů. V úvodu jsou shrnuta různá řešení dvoudobých motorů. Další část práce se věnuje návrhu úprav výkonových ...

View more