Recent Submissions

 • Modernizace a ekologizace teplárny 

  Sobotka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh zařízení na výrobu tepla a elektrické energie (KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla) s těmito požadavky: - Instalace nového zařízení na místo fyzicky a morálně dožitého stávajícího ...
 • Parní generátor reaktoru ESFR 

  Bátěk, David
  Tato diplomová práce se zabývá parním generátorem pro reaktory ESFR (Evropský Rychlý Sodíkem Chlazený Reaktor), jenž je vyhříván tekutým sodíkem. V úvodních kapitolách jsou teoretické informace o parametrech ESFR a porovnání ...
 • Výroba řetězového kolečka u horského kola 

  Habr, Stanislav
  HABR Stanislav: Výroba řetězového kolečka u horského kola Cílem práce je návrh součásti řetězového kolečka u horského kola. Vyrobeno bude z konstrukční oceli. Z variantního řešení byla zvolena nejoptimálnější výroba ...
 • Strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel 

  Havlík, Petr
  Heterogenní svarové spoje typu ferit/austenit jsou nedílnou součástí konstrukcí energetického průmyslu. Podmínky svařováni a následné tepelné zpracování po svařování mají výrazný vliv na strukturní stabilitu těchto spoje. ...
 • Měření emisivity vlhkých a suchých povrchů 

  Brzobohatý, Tomáš
  Cílem práce je shrnout poznatky o emisivitách vlhkých, namrzlých a suchých povrchů vybraných materiálů, vytvořit podklady pro termovizní měření a diskutovat možnosti využití těchto podkladů v praxi. Teoretická část práce ...
 • Mostový jeřáb 125t 

  Peprník, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu ocelové konstrukce mostového jeřábu pomocí metody konečných prvků. Jedná se o mostový jeřáb s nosností 125t/32t, který bude umístněn v hale firmy Slovácké strojírny, a.s. v ...
 • Rám převíjecího zařízení elektrických kabelů 

  Palík, Milan
  Tématem diplomové práce je rám převíjecího zařízení elektrických kabelů. Hlavní náplní je rozbor zátěžných stavů rámu a stanovení hodnot pro tyto stavy. Pro pevnostní kontrolu rámu bude použita metoda konečných prvků a ...
 • Vliv vulkanického popela na leteckou dopravu 

  Soukop, Robin
  Tato diplomová práce komplexně zpracovává problematiku vulkanického popela a jeho vlivu na letectví včetně samotné vulkanické aktivity (podmínek pro její existenci, pro existenci erupcí a jejich základních produktů). Mimo ...
 • Teplovzdušný vytápěcí a větrací systém pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Musil, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá teplovzdušným vytápěcím a větracím systémem energeticky úsporného rodinného domu. Součástí práce je teoretický úvod do problematiky nízkoenergetických a pasivních domů, větrání a vytápění. Samotný ...
 • Návrh předního deformačního členu vozidla Formule Student 

  Bilík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem deformačního členu pro vozidlo Formule Student. Cílem je vybrat vhodný materiál a prověřit jeho chování při deformaci. Na základě výsledků navrhnout rozměry deformačního členu a poté ...
 • parní kotel na dřevo výkonu 50t/h 

  Vitula, Michal
  Parní kotel na dřevo výkonu 50t/h V této diplomové práci budu řešit návrh parního roštového kotle na čisté dřevo o výkonu 50t/h. Pro zadané parametry provedu stechiometrické výpočty a vypočítám entalpie vzduchu a spalin. ...
 • Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Pavlíčková, Lenka
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se ...
 • Hydromobil - návrh hydraulické části a převodu 

  Mikula, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí vozidla, které je poháněno tlakovou kapalinou, kde je systém pohonu založen na mechanicko – hydraulické rekuperaci kinetické energie při brždění vozidla. Využívá se zde pouze ...
 • Stanovení charakteristik spreje pomocí optických měřících metod 

  Ďurdina, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá měřením charakteristik sprejů dvou tlakových vířivých trysek pro spalovací komoru malého turbínového motoru na zkušebním stavu za studena pomocí metod Particle Image Velocimetry (PIV) a fázové ...
 • Zdvihací a manipulační zařízení pro podvěsné příslušenství letadla 

  Kaše, Vladimír
  Diplomová práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulačního zařízení pro podvěsné příslušenství letadla. Na začátku jsou popsány různé druhy používaných manipulátorů. Následně se zabývá několika možnostmi řešení daného ...
 • Využití zasklené lodžie pro předehřev větracího vzduchu - parametrická studie 

  Macháček, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zasklení lodžie na předehřev větracího vzduchu. V první části jsou popsány způsoby pasivního využívání slunečního záření a větrání bytů. Jako simulační program je použit THESEUS-FE 4.0, pro který ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku 88t/h 

  Lučko, Martin
  Cílem této práce je návrh parního kotle o výkonu 88 t/h pro spalování čistého dřeva. Prvkový rozbor paliva a parametry zadání byly dodány spolu se základními parametry kotle. Pro dané palivo je vypracován stechiometrický ...
 • Návrh inovace montážní linky termostatických hlavic ve firmě Honeywell 

  Fical, Karel
  Předmětem této práce je návrh inovativního řešení na montážní lince ve firmě Honeywell. Optimalizace této linky bude dosaženo změnou koncepce kalibrování. Stávající stabilizace v klimatizované komoře bude nahrazena operativní ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Rosendorf, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojezdového a zvedacího zařízení pro vrtulník Bell s minimální hmotností 2000kg a zdvihem 80mm. V jednotlivých částech práce najdeme přehled vyráběných zařízení, rozbor možných mechanismů, ...
 • Optimalizace uspořádání technologických pracovišť ve společnosti Slovarm 

  Podzámsky, Ján
  Úlohou tejto práce je optimalizovať usporiadanie pracovísk v rámci firmy Slovarm a.s, čo sa aj úspešne podarilo. Za pomoci postupov z oblasti technologického projektovania vznikol návrh, ktorý vychádzal z požiadaviek vedenie ...

View more