Now showing items 1-20 of 307

 • Možnosti zefektivnění procesu obrábění ve výrobě těles VE, VP30 

  Švaříček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou obráběcího procesu ve výrobě těles VE, VP30 pro rotační vstřikovací čerpadla v konkrétních podmínkách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava se záměrem navržení možností zefektivnění ...
 • Návrh a realizace navigačního systému pro autonomní mobilní robot. 

  Růžička, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem indoor navigačního systému pro autonomní mobilní robot, který je založen na bázi infračerveného světla. Systém je dále založen na měření relativních úhlů pomocí značek v prostředí, díky kterým ...
 • Spalinový výměník trigenerační jednotky se spalovacím motorem 

  Hadraba, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řešením technického a částečně i ekonomického návrhu spalinového výměníku kogenerační jednotky pro aplikaci absorpčního chlazení, kdy jsou uvažovány typy výměníků spaliny/voda a spaliny/pára. ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace nosné konstrukce překládacího vozu. 

  Suchý, Martin
  Tato diplomová práce byla vypracovaná ve spolupráci s firmou ROmiLL, spol. s.r.o. Zabývá se pevnostní analýzou a optimalizací nosné konstrukce překládacího vozu. Skládá se z pevnostní analýzy původní konstrukce, navržených ...
 • Přesnost evropského GNSS pro civilní letectví 

  Bittner, Jan
  Diplomová práce se zabývá přesností určení polohy globálním polohovým systémem GPS a jeho satelitním rozšiřujícím systémem EGNOS. V práci je popsán postup šetření chyb uvedených globálních navigačních satelitních systémů ...
 • Technologie výroby plechového dílu 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem diplomové práce je návrh technologie výroby zadané součásti. Pro zadanou sou-část bude využita nekonvenční technologie tažení metodou Wheelon pro zhotovení podélných prolisů a následného řezání tvarových otvorů pomocí ...
 • Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci 

  Herman, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem dezintegrace pivovarského mláta na produkci bioplynu při anaerobní fermentaci. Úvodní část nás seznamuje s problematikou biologicky rozložitelných odpadů. Je zde uvedena jejich ...
 • Implementace řídicích členů pro mobilní kráčivý robot 

  Krajíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací řídicích členů pro čtyřnohý kráčivý robot. Výhodou těchto elementárních členů je jejich vyjádření ve formě nezávislé na kinematice a geometrii robotu, což umožňuje ...
 • Konstrukční návrh přípravků pro změnu výrobního postupu tlakových zásobníků Common Rail 

  Macháček, Kamil
  Práce se zabývá změnou výrobního procesu výroby tlakového zásobnku system Common Rail. Předmětem práce je take návrh a úprava upínacího přípravku pro výrobu kovaných tlakových zásobníků pro obráběcí centra ELHA.
 • Design vznášedla 

  Lhotský, Marek
  V diplomové práci se věnuji návrhu designu vznášedla. Koncepce návrhu je malé vznášedlo pro osobní přepravu. Stylem vznášedlo zapadá mezi sportovní stroje. Interiér je navržen pro přepravu 4 osob a osobního nákladu. Hlavní ...
 • Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí 

  Pokorný, Pavel
  První část této práce je věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu a zejména problematice rostoucí trhliny za použití lineární elastické lomové mechaniky. Velká část této práce je zaměřená na koncepci součinitele ...
 • Ramenový nosič kontejnerů NKR130V 

  Derka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou základního rámu a nakládacích ramen ramenového nosiče kontejnerů. K výpočtu zatěžovacích stavů je použita dynamická simulace. Výsledky simulace jsou použity jako okrajové ...
 • Výroba součásti "Kroužek" plošným tvářením 

  Stejskal, Luboš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby součásti „Kroužek" plošným tvářením z hlubokotažné oceli ČSN 11305. Předpokládaná roční série 250 000 kusů. Na ...
 • Vodní ráz v oblasti nízkých tlaků 

  Schultz, Richard
  Predmetom diplomovej práce „Vodný ráz v oblasti nízkych tlakov“ je riešiť problematiku dynamického chovania kvapaliny v oblasti nízkych tlakov. V práci je rozpracovaná problematika vplyvu zmeny tlaku na rýchlosť zvuku v ...
 • Teplovodní výměník pro krbovou vložku 

  Kněžínek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zapojení krbových kamen a krbových vložek do teplovodních vytápěcích systémů. Práce obsahuje stručný popis krbů a otopných soustav. Konkrétně se zabývá návrhem teplovodního ...
 • Návrh dvoumotorového letounu VUT 200 s turbovrtulovým motorem TP 100 

  Raida, Radek
  Diplomová práce se zabývá navrením pohonné jednotky pro dvoumotorový letoun VUT 200, jedná se o modifikaci letounu VUT 100. Práce obsahuje analýzu vhodné pohonné jednotky, návrh zástavby pohonné jednotky, hmotový rozbor, ...
 • Návrh a realizace zařízení pro testování goniových mechanismů 

  Vaške, František
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací zařízení na měření opakovatelnosti pohybu goniového mechanismu, dále měřením pohybových vlastností mechanismu a vyhodnocením naměřených dat. Popisuje navrhnuté a zavedené změny ...
 • Optimalizace procesu výroby vpusti 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
 • Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv 

  Adamčík, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom mixéru pre výrobu fosfátových hnojív s ohľadom na zadané požiadavky. Práca samotná je rozdelená do niekoľkých častí, kde prvá formuluje ciele riešenia. Základné otázky konkrétneho priemyslu ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Smejkal, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu hydraulického pojezdu pohonné jednotky žacího stroje, a jeho následnou realizací v podobě prototypu. Stroj je navržen s nezávislým pohonem kol, plynulou regulací ...