Recent Submissions

 • Diferenciální kladkostroj 

  Mikunda, Luboš
  Práce se zabývá návrhem diferenciálního kladkostroje pro nosnost 900 kg a zdvih 9,5m. Obsahuje volbu částí pevné i volné kladnice, volbu řetězu, kladek a dalších funkčních částí. Dále pevnostní výpočty čepů řetězových kol, ...
 • Výroba tvarové součásti stříháním 

  Hansen, Petra
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm. Materiálem součásti je ...
 • Úprava stávající konstrukce magnetoreologické spojky 

  Bedřich, Miroslav
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byl vypracován rozsáhlý průzkum využití magnetoreologické technologie v praxi. Byly popsány principy funkce MR tlumičů, MR brzd a MR spojek. ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Štipl, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech ve výrobě keramických skořepinových forem. V první části je popsána historie přesných odlitků, jejich využití a přehled světové produkce. V dalších částech je rozebrán ...
 • Výroba zvonů 

  Dušek, Otakar
  Bakalářská práce s názvem „Výroba zvonů” obsahuje základní informace o historickém vývoji zvonů, akustických vlastnostech zvonů a jednotlivých procesech provázejících jejich výrobu. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé ...
 • Historie letectví od roku 1918 do roku 1950 

  Langer, Jaromír
  Tato bakalářská práce zpracovává stručnou historii civilního letectví v období let 1918 – 1950. Pozornost je věnována všem hlavním událostem, které přímo ovlivnily vývoj nejen letadel, ale i létajících člunů a vzducholodí. ...
 • Design mobilního telefonu pro seniory 

  Čapák, Přemysl
  Předmětem této bakalářská práce je návrh mobilního telefonu pro seniory. Jejím cílem je analýza problému po stránce vývojové, technické a designové. Především se pak zabývá vlastním návrhem od variantních řešení po finální ...
 • Postupy pro nakládání a vyvažování letadel 

  Tomanová, Veronika Anna
  Bakalářská práce “Postupy při nakládání a vyvažování letadel“, pojednává o vyvážení letadla z hlediska výpočtu těžiště a možných výpočetních postupů. Seznamuje s jednotlivými hmotnostmi a s předletovou dokumentací, která ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů z progresivních materiálů 

  Štokman, Michal
  Rapid Prototyping je důležitou součástí moderního odvětví slévárenství. Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod RP pro výrobu trvalých modelů a pískových forem, jejich uplatnění při rychlé ...
 • Ojnice leteckého motoru 

  Vaněk, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uspořádání ojnic plochého leteckého motoru. Součástí práce je návrh základních rozměrů vnitřní a rozvidlené ojnice společně se stanovením průběhu zátěžných sil působících na danou ...
 • Vývoj palubních soustav dopravních letadel 

  Sokol, Filip
  Bakalářská práce s názvem „Vývoj palubních soustav dopravních letadel“ se zabývá vývojem řídících, elektrických, hydraulických a palivových soustav dopravních letadel typu CS-23 a CS-25. Práce je rozdělena na jednotlivé ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahradníček, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí přehled metod pro zpracování a využití biomasy. Úvodní část je věnována zdrojům biomasy, dále jsou popsány samotné technologie pro netermické a energetické využití biomasy.
 • Zkušební zařízení pro únavové zkoušky kompozitních materiálů při ohybovém namáhání. 

  Petruška, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá únavou kompozitních materiálů. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje teoreticky procesu únavového poškozování kompozitních materiálů a používaným únavovým zkouškám. Druhá část ...
 • Vývoj stíhacích letounů do roku 1950 

  Smýkal, Michal
  Tato bakalářská práce zpracovává historii vývoje stíhacích letounů v období od počátku první světové války do roku 1950. Jsou zkoumány hlavní vývojové směry specifické pro daná období, použité konstrukce a materiály. ...
 • Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 8 t 

  Smrčka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu s maximální nosností 8 tun. Cílem této bakalářské práce je navrhnout hlavní parametry jeřábu, jako jsou výška zdvihu a ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Malár, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. Práce je rozdělena na dvě části: část písemnou a část praktickou. V písemné části této práce je řešen ...
 • Historie a použití vrtulníků na území ČR 

  Novák, Josef
  Závěrečná práce se zabývá popisem vrtulníkové techniky, která kdy byla použita na území Československé, resp. České republiky. Je kladen důraz zejména na stroje původem české - velký prostor je věnován historicky ...
 • Přehled stavebních věžových jeřábů 

  Kuděla, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavební věžové jeřáby s pracovním dosahem přesahujícím 40m. Tyto jeřáby jsou skládané z dílů a v první části práce je jejich podrobnější popis. Dále jsou rozebrány tři konstrukční ...
 • Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t 

  Koutný, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí mostového jeřábu na 50t. V první části práce obsahuje návrh a výpočet lana, lanových kladek, návrh kladnice a lanového bubnu. V další části práce je zvolen ...
 • Jeřáb sloupový 

  Kobzík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem konstrukce sloupového jeřábu a jeho návrhem dle zadaných parametrů. Práce tedy obsahuje pevnostní výpočty a návrhy hlavních nosných prvků a důležitých součástí jeřábu. Dále obsahuje ...

View more