Now showing items 1-20 of 501

 • Jaderná energetika před a po katastrofě ve Fukušimě Daiči 

  Hanuš, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o havárii v jaderné elektrárně Fukušima Daiči. Jsou zde popsány příčiny a následky této havárie a vývoj jaderné energetiky před touto havárií a po ní. Jaderná havárie ve Fukušimě Daiči je ...
 • Přístavní kontejnerová překladiště - přehled příslušenství jeřábů 

  Doležel, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma přístavní kontejnerová překladiště – přehled příslušenství jeřábů. Dále pojednává o vývoji kontejnerové přepravy a kontejnerových terminálů.
 • Rozbor vhodných dokončovacích operací po tažení 

  Šobáň, Pavel
  Práce shrnuje poznatky o vhodných dokončovacích operacích po tažení. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálu plošným stříháním, laserem, plazmou, ...
 • Princip a konstrukce nástrojů pro válečkování 

  Hošková, Eliška
  Bakalářská práce se zaměřuje na beztřískovou dokončovací metodu válečkováním. Tato práce obsahuje princip metody válečkování, její výhody a využití na základě požadovaných vlastností na obrobenou plochu. Dále jsou popsáný ...
 • Analýza příkladů technické mechaniky v SolidWorks Motion 

  Cikánek, Pavel
  Cílem práce bude vytvořit a simulovat příklady z oblasti kinematiky a dynamiky v CAD systému tak, aby mohly být použity, jako výukové modely. Příklady budou vytvořeny jako jednoduché, lehce přestavitelné 3D modely v CAD ...
 • Volba vhodné komerční elektroniky pro vibrační generátory VUT 

  Heger, Krištof
  Táto práca sa zaoberá voľbou elektroniky, ktorá by bola schopná zabezpečiť efektívne spracovanie a využitie energie vyrobenej vibračným generátorom vyvinutým na VUT v Brne. Táto elektronika spadá do oblasti power management ...
 • Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 7-200 

  Sobotka, Jiří
  Bakalářská práce Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 7-200 popisuje postupy konstrukčních návrhů válců sedmiválcové rovnačky tyčí o průměru 100-200 mm. Zároveň se zabývá kontrolou tohoto návrhu. Ta ...
 • Hydraulický dílenský lis 

  Budík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem hydraulického lisu k tváření tyčových polotovarů za tepla s možností přestavování hlavního lisovacího válce v závislosti na provozované technologii. Rozebereme problematiku navržení lisu a ...
 • Využití CAD aplikací pro rapid prototyping 

  Pešek, Ondřej
  Tato práce popisuje a srovnává vlastnosti CAD aplikací s ohledem na použití pro technologii rapid prototyping. První část seznamuje se základními principy a metodami technologie 3D tisku a mapuje současný vývoj v této ...
 • Vliv parametrů svařování (U, I)na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli 

  Ležovič, Peter
  Zaoberal som sa metódou zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynu inertného alebo aktívneho (MIG/MAG). Po charakteristike samotného procesu zvárania MIG/MAG sú rozobraté sily pôsobiace ...
 • Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 9-50 

  Hudeček, Josef
  Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout konstrukční řešení uložení dolních, horních a průhybových válců kosoúhlé rovnačky KRK 9-50, s rozsahem průměrů rovnaných tyčí od 10 mm do 50 mm. Návrh byl zpracován s ohledem na ...
 • Virtuální prototyp robotu v ADAMS 

  Příleský, Libor
  Tato práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu robotu v ADAMS a co-simulačním propojením tohoto modelu s návrhem řízení v Matlab/Simulink. Robotem je segway Pierot vytvořený v rámci předchozích závěrečných prací. Obsahem ...
 • Současný stav těžby a zásob uranu 

  Vondra, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem těžby uranu. Popisuje vývoj těžby uranu na území ČR od počátků až po současný stav těžby. Dále jsou zde shrnuty nynější světové zásoby uranu, včetně uvedení nejvýznamnějších ...
 • Výroba vysokotlakého zásobníku s využitím elektroerozivního obrábění 

  Doležal, Jiří
  Tato práce obsahuje stručný úvod do elektroerosivního obrábění a jeho použití pro konkrétní výrobu vysokotlakého zásobníku. Jsou zváženy další možné varianty vý-roby zásobníku a vybrána nejvhodnější kombinace způsobu výroby. ...
 • Zhodnocení uplatnění PV systému a TČ v energetickém zásobování RD 

  Kiša, Michal
  Práce se zabývá využitím tepelného čerpadla a fotovoltaického systému na konkrétním rodinném domě. Objasňuje základní pojmy z oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaiky a jejich aplikaci na rodinném domě. V popisu rodinného ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Simulátor vozovky DynoTec 

  Pekar, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou simulátoru vozovky, ktorý sa nachádza na Ústave konštruovania. Na začiatku práce som sa venoval prehľadu súčasných simulátorov vozoviek a testerov podvozkov. V druhej časti ...
 • Návrh pracovního mechanismu rotační lavice - zábavní lunaparkové atrakce 

  Paraska, Boris
  Táto bakalárska práca sa zaoberá celkovým návrhom mechanizmu rotačnej lavice a rámu. Celý mechanizmus sa skladá z viacerých častí. Jednotlivé konštrukčné riešenia a návrhy sú overené výpočtami. K celkovému návrhu patrí aj ...
 • Svislý korečkový dopravník 

  Holcner, Petr
  V této bakalářské práci jde o návrh svislého korečkového dopravníku (elevátoru) pro svislou dopravu obilí se zaměřením na celkový návrh elevátoru podloženého funkčním a kapacitním výpočtem se slabou vazbou na okolí zařízení ...
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro přepravu břemene s nosností 500 kg. Její hlavní náplní je výpočet pohonu zdvihu, výpočet pohonu podavače palet a stanovení hlavních rozměrů zdvižného stolu.