• Vliv velikosti vzorkovací periody na návrh diskrétního regulačního obvodu 

  Balabán, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá diskrétním regulačním obvodem, u kterého se používá číslicový regulátor, jež má další parametr, a to vzorkovací periodu T. Její velikost má velký vliv na průběh regulace. Pro vybrané regulované ...
 • Posouzení vhodnosti učení pro heuristické adaptivní řízení pohonů 

  Kerek, Milan
  Táto bakalárska práca je zameraná na možnosti využitia umelých neurónových sieti v regulácií nelineárnych dynamických systémoch. Ďalej je v práci ukázaná možnosť kombinácie neurónových regulátorov s lineárnymi regulátormi ...
 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota 

  Štancl, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti pomocí metody Fused deposition modeling a ekonomickým porovnáním této výroby s jinými výrobními technologiemi. Danou součástí je příslušenství ručního kuchyňského robota, ...
 • Charakteristiky statistické vazby 

  Janda, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikami statistické vazby mezi náhodnými veličinami a jejich praktickým využitím v průmyslu. Teoretická část je zaměřena na výčet a popis statistických vazeb. Dále je zde popsán ...
 • Optimální korekce nepřesné střelby 

  Horníček, Jan
  V této práci je proveden rozbor nepřesné střelby a jejích optimálních korekcí na konkrétním příkladě házení šipek na terč. Nejprve je sestaven model popisující nepřesnou střelbu a na jeho základě jsou odvozeny předpoklady ...
 • Výroba opěry tvářením 

  Caha, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce z tyče kruhového průřezu válcované za studena 14 220. Na základě literární studie problematiky zápustkového ...
 • Konstrukce náprav pro model lokomotivy BN30U 

  Hlom, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem náprav pro model lokomotivy BN30U. Cílem je dosáhnout nejjednoduššího návrhu konstrukce nápravy. Návrh musí zajistit snadnou montáž sestavy nápravy. Konstrukce náprav se ...
 • Tvorba plazmonických mikro a nanostruktur pomocí elektronové litografie 

  Babocký, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou plazmonických antén pomocí elektronové litografie. V první části jsou shrnuty informace o technologiích použitelných pro tvorbu kovových nano a mikrostruktur na křemíkovém a skleněném ...
 • Elektrické indukční pece ve slévárnách 

  Bruštík, Josef
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření odborné rešerše na téma Elektrické indukční pece ve slévárnách a seznámit se blíže s touto problematikou. Stručně bylo popsáno rozdělení pecí, způsoby tavení na jednotlivých typech ...
 • Konstrukce přípravku pro chirurgické zavádění osseointegračních implantátů u obličejových epitéz 

  Koukal, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce přípravku pro chirurgické zavedení osseointegračních implantátů pro upevnění epitézy oblasti orbitu. Jako podklad pro konstrukční práci byla dodána data z CT pacienta. Dále ...
 • Diferenciály sériových a závodních vozidel 

  Kopeček, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diferenciály osobních a závodních automobilů. Jsou zde uvedeny nejčastěji používané typy. U jednotlivých typů je vysvětlena konstrukce a principy funkce. Přednostně jsou zde popsány ...
 • Návrh a realizace modelu mísicí jednotky 

  Bielik, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací modelu mísicí jednotky dle předlohy modelu řady EDU-mod. Jejím cílem je seznámení se s modelem. Dále následuje návrh řídícího obvodu mísicí jednotky, jeho ...
 • Koncepce uspořádání ocasních ploch na letounu 

  Podhorský, Matěj
  Tato bakalářská práce nabízí základní přehled koncepcí uspořádání ocasních ploch. Obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje pojmy nezbytné pro pochopení problematiky ocasních ploch. V hlavní části jsou představeny ...
 • Letadla s charakteristikami VTOL a STOVL 

  Kováčik, Matej
  Rešeršná práca, ktorá sa zaoberá koncepciami a charakteristikami lietadiel v kategórii VTOL a STOVL. Hlavná časť textu sa zaoberá výhodami a nevýhodami riešení konkrétnych problémov, a to použitím rôznych pohonných jednotiek, ...
 • Vyhodnocování chybovosti komponent pro měření parametrů z FVE 

  Rataj, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací testovací stanice pro reálné měření Hallových sond, které slouží k měření velkých stejnosměrných proudů (stringů) vyskytujících se zejména u FVE. U těchto sond dochází ...
 • Realizace přístupového systému pro inteligentní budovy na bázi RFID 

  Mikšíček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití RFID technologie v inteligentních budovách. V první části popisuje hlavní části technologie, princip funkce a uvádí příklady využití v různých oblastech. Druhá část se zabývá ...
 • LIMITY ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI MOTORU S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM 

  Vondrák, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem vlivů na celkovou účinnost motoru s vnitřním spalováním, přibližuje hranice jejího zvyšování a nabízí přehled vybraných technologií, které jsou toho času ve vývoji a mají potenciál do ...
 • Koncepce uspořádání pohonné jednotky na letounu 

  Bauer, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcemi umístění pohonných jednotek na letounech. Je zde vytvořen přehled uspořádání pohonných jednotek v jednotlivých kategoriích letounů. V práci jsou uvedeny výhody a nevýhody různých ...
 • Porovnání tradičních a netradičních oběhů tepelných motorů 

  Dobiáš, Ladislav
  Bakalářská práce popisuje termodynamické oběhy čtyřdobého zážehového a vznětového motoru, Wankelova motoru a dvoudobého zážehového motoru. Na základě zjištěných informací je provedeno srovnání termické účinnosti jednotlivých ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Tejkl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...