Now showing items 487-501 of 501

 • Zařízení pro simulaci rekuperace energie vozidel 

  Ranuša, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom experimentálneho stendu pre simuláciu a rekuperáciu energie v úžitkových vozidlách. Začiatok práce popisuje spôsob zapojenia, princíp priebehu experimentu uskutočneného na ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Bezděk, Pavel
  Cílem práce v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie je návrh výkovku ozubeného kola zápustkovým kováním. Materiál ozubeného kola je konstrukční ocel 12 050. Vzhledem k velikosti výrobní série 150 000 ...
 • Závodní vozidla třídy GT 

  Fejfar, Marek
  Tato bakalářská práce s názvem „Závodní vozidla třídy GT“ si vzala za úkol seznámit čtenáře s fascinujícím světem závodů vozů třídy GT. Zabývá se historií závodů, současnými pravidly závodů a závody samotnými, tratěmi a ...
 • Zdroje vytápění rodinných domů - algoritmus výběru 

  Reiter, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a výběrem zdroje tepla pro rodinné domy. V první kapitole jsou popsány zdroje tepla využívané pro vytápění rozdělené podle druhu paliva. V další kapitole je proveden popis nároků ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábu 25 t 

  Strommer, Bohumír
  Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 25 000 kg. Návrh spočívá ve výpočtech hlavních rozměrů jednotlivých částí zdvihového mechanismu, jako průměry vodících kladek, celkové ...
 • Zdviže automobilů 

  Bejda, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit popis současného trhu v oblasti zdviží automobilů a porovnání vyráběných zdviží v závislosti na různých parametrech. Hlavní části této práce tvoří popis konstrukčních řešení zdviží automobilů, ...
 • Zemní plyn jako palivo pro spalovací motory 

  Hromádka, Adam
  Obsahem práce je stručný souhrn a charakteristika alternativních paliv spalovacích motorů. Hlavním cílem je podrobné rozebrání aplikace zemního plynu z hlediska provozního, ekonomického a ekologického.
 • Zhodnocení uplatnění PV systému a TČ v energetickém zásobování RD 

  Kiša, Michal
  Práce se zabývá využitím tepelného čerpadla a fotovoltaického systému na konkrétním rodinném domě. Objasňuje základní pojmy z oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaiky a jejich aplikaci na rodinném domě. V popisu rodinného ...
 • Zkáza Titaniku z materiálového hlediska 

  Nedbalová, Radka
  Tato bakalářská práce pojednává o zkáze Titaniku, a to zejména z materiálového hlediska. Obsahuje shrnutí poznatků o plavbě a potopení, charakteristiku materiálu trupu Titaniku a porovnání tehdejšího materiálu s materiály ...
 • Zkoušky hořáků 

  Rychter, Aleš
  Bakalářské práce se zabývá problematikou zkoušení hořáků používaných v průmyslových aplikacích. Celkově je práce rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základním rozdělení hořáků a to podle způsobu tvorby směsi ...
 • Zkušební zařízení pro zkoušky hořáků 

  Sobočík, Robert
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkušební zařízení pro zkoušky hořáků. Jedná se o podrobnou rešerši dostupných materiálů včetně odborné literatury a internetových stránek s cílem shromáždit veškeré dostupné informace ...
 • Zlepšování Braytonova oběhu leteckých plynových turbín 

  Acevedo Silva, Rodrigo Alberto
  Tato Prace je vyzkum o Braytonuv Obeh. Obsahuju ruzne metody, jak zvisit ucinnost obeh. Take vysvetluje jednu z techto metod presneji a popisuje ruzne moznosti, jako je IRA (Mezichladicem Recuperancni Aeroengine), coz je ...
 • Zlepšování vlastností turbodmychadel aplikací slitin TiAl 

  Kuňák, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje popis vlastností slitin TiAl a jejich aplikace se zaměřením na zlepšování vlastností turbodmychadel v porovnání s tradičními materiály. Dále je zde také uvedena technologie výroby TiAl slitin a ...
 • Způsoby zpracování plochého skla 

  Tichý, Vojtěch
  Práce pojednává o metodách zpracování plochého skla v historickém kontextu, nastiňuje způsoby minulé i současné výroby plochého skla, uvádí možnost dalšího zpracování plochého skla formou spékání v elektrické peci , zabývá ...
 • Zvyšování spolehlivosti JE 

  Dubovský, Dávid
  Cieľom tejto práce je zhodnotiť a popísať spoľahlivosť jadrových elektrární Bohunice (JE EBO). Následne vysvetliť metódy zvýšenia spoľahlivosti a podrobnejšie popísať jednu z nich (INPO AP 913). Po popise tejto metódy, ...