Now showing items 211-230 of 542

 • Návrh a realizace řízení Tribometru 

  Janík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro tribologickou soustavu. S požadavkem vytvoření uživatelského prostředí pro zadání programu řízení pro daný experiment. Program je prováděn v určeném sledu a z ...
 • Návrh a realizace univerzálního záznamníku dat 

  Vokál, Tomáš
  Tématem této práce je vytvoření univerzální záznamníku dat za použití .NET Micro Framework. Návrh byl otestován na vývojovém modulu EMX od společnosti GHI Electronics. Práce se nejdříve zaměřuje na seznámení čtenáře s .NET ...
 • Návrh a výroba závěsů pro vertikální posuv dveří 

  Hroch, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřena na atypické otevírání dveří automobilu. Prvně byly popsány jednotlivé typy a poté se práce zabývá vertikálním otevíráním (scissor doors). Následuje navržení závěsů tohoto typu uzpůsobených na ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Soška, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podvěsného kladkostroje s elektrickým pohonem zdvihu a ručním pojezdem. Cílem bylo navrhnout originální a co nejefektivnější řešení. Zdvihový mechanizmus je realizován jako řetězový, s ...
 • Návrh iontového zdroje pro odprašování 

  Glajc, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového typu iontového zdroje. Jejím cílem je navrhnout iontový zdroj se sedlovým polem pro odprašování. Inovací ve vypracovaném návrhu je kombinace klasického válcově symetrického ...
 • Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření tření 

  Moravec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro určení třecí síly v kluzném ložisku. Měření probíhá za různých provozních podmínek a nastavitelné parametry jsou otáčky a zatížení. Zařízení je určené pro ...
 • Návrh konstrukčního řešení automobilového iniciátoru 

  Suchý, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení konstrukce a designu automobilového iniciátoru. Návrh je prováděn s ohledem na požadavek zajištění maximální funkčnosti celého prvku. U volby materiálů a použitých technologií ...
 • Návrh lisovacího přípravku 

  Hostinský, Michal
  Stříhání, jakožto technologie plošného tváření, se řadí mezi progresivní způsoby zpracování kovů. V porovnání s novými technologiemi obrábění kovů má stále své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě. Předkládaný projekt ...
 • Návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží 

  Kočiš, Petr
  Bakalářská práce řeší návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží. Definuje oblast použití zařízení a zabývá se návrhem variant řešení. Dále se zabývá konstrukcí zvolené varianty a výpočtem. Výpočet ...
 • Návrh mechanické závory 

  Macka, Jan
  V první části této bakalářské práce je vypracován rozbor různých koncepcí řešení mechanických závor pro hlídaná parkoviště osobních automobilů. V druhé části je vybráno vhodné konstrukční řešení odpovídající zadání. K tomu ...
 • Návrh měření teploty na rotujících částech elektrického stroje 

  Chalupa, Jan
  Práce se zabývá problematikou měření teploty na rotujících částích elektrických strojů. Součástí je i návrh a realizace hardwarového řešení, které umožňuje vícekanálové měření teploty pomocí čidel PT100 a bezdrátový přenos ...
 • Návrh na vytápění rodinného domu 

  Pavlíček, Michal
  Vytápění rodinných domů v závislosti na ekonomických faktorech, je v současnosti velmi diskutované téma. Má práce je zhodnocením možností vytápění rodinných domů, s přihlédnutím k technickým možnostem modelového objektu a ...
 • Návrh plynové pružiny 

  Machů, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o pružinách, jejichž pružným médiem je stlačitelná tekutina. V práci jsou představeny jednotlivé typy pružin a jejich použití v technické praxi. Dále se práce zabývá matematickým modelem a vývojem ...
 • Návrh pracovního mechanismu rotační lavice - zábavní lunaparkové atrakce 

  Paraska, Boris
  Táto bakalárska práca sa zaoberá celkovým návrhom mechanizmu rotačnej lavice a rámu. Celý mechanizmus sa skladá z viacerých častí. Jednotlivé konštrukčné riešenia a návrhy sú overené výpočtami. K celkovému návrhu patrí aj ...
 • Návrh průtokového měřiče paliva 

  Krejčí, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem průtokového měřiče paliva pro použití na čerpacích stanicích. V úvodu práce je řešena problematika měření průtoku. Obsahuje stručný přehled průtokoměrů různých typů. Podrobněji ...
 • Návrh přípravku pro ustavení dílu vstřikovací formy 

  Macháček, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přípravku pro ustavování dílů vstřikovacích forem. Konkrétně je užit pro výrobu plastových klecí valivých ložisek vyráběných společností INA LANŠKROUN s.r.o. Řešení vychází z přípravku ...
 • Návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu 

  Robenek, Vít
  Cílem této bakalářské práce je návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu a následná realizace tohoto systému pomocí dostupných senzorických prostředků a platformy Single-Board RIO firmy National Instruments. V ...
 • Návrh řídicího systému robotického manipulátoru 

  Křivánek, Štěpán
  Cílem práce je navrhnout a zrealizovat software pro řízení koncového efektoru plošného robotického manipulátoru Mini-swing. Úvod práce je zaměřen na obecný popis řešené problematiky. V rešeršní části je zmíněno dělení ...
 • Návrh senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory 

  Kalachová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá návrhem senzoriky a řízení teplotní komory s pracovním rozsahem -20 až 100°C pro testování funkčnosti elektroniky s požadovanou přesností ±2°C. Jako akční člen pro ohřev i chlazení komory byl ...
 • Návrh soustružnického nože s VBD pro vnitřní soustružení 

  Franko, Matej
  Moja práca je zameraná na všeobecný stručný popis sústruženia, základné postupy pri konštrukcií tela noža pre vnútorné sústruženie s vymeniteľnou reznou doštičkou. Detailne popisuje parametre pre voľbu jednotlivých častí ...