Now showing items 231-250 of 542

 • Návrh stojanu pro montážní zařízení tiskových desek 

  Kobza, Michal
  Úkolem bakalářské práce je úprava rámu montážního zařízení tiskových desek. Zabývá se několika konstrukčními problémy, které v současné době komplikují montáž a výrobu stroje. V úvahu je vzat také požadavek na snížení ...
 • Návrh suportu, jeho uložení a pojezdu pro přítlačný válec k nalepení tiskové desky na montážním stroji. 

  Pavlas, Petr
  Konstrukce rotačního a kyvného uložení volně otočného prítlačného válce. Konstrukci je nutno optimalizovat z pohledu výrobních nákladů (technologické možnosti SOMA, technologické kooperace).
 • Návrh technologie pro zakázkovou výrobu reklamního předmětu 

  Konečný, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby reklamního předmětu tvaru žiletky z korozivzdorné oceli 316L, ve šperkařství běžně označované jako chirurgická ocel. Předpokládaná série ...
 • Návrh technologie součásti zadní brzdy automobilu 

  Volfík, Jiří
  Návrh technologie vybrané součásti zadní kotoučové brzdy automobilu, zabývající se problematikou volby vhodného polotovaru, výběru moderních strojů a progresivních nástrojů umožňující co nejvyšší stupeň optimalizace výrobního ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Hanuska, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh zásobníku s posuvom a orientáciou polotovaru - nábojnice. Prvá časť pojednáva o súčasných možnostiach posuvu a orientácie rôznych druhov polotovarov. V druhej časti sa ...
 • Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t 

  Koutný, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí mostového jeřábu na 50t. V první části práce obsahuje návrh a výpočet lana, lanových kladek, návrh kladnice a lanového bubnu. V další části práce je zvolen ...
 • Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 8 t 

  Smrčka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu s maximální nosností 8 tun. Cílem této bakalářské práce je navrhnout hlavní parametry jeřábu, jako jsou výška zdvihu a ...
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro přepravu břemene s nosností 500 kg. Její hlavní náplní je výpočet pohonu zdvihu, výpočet pohonu podavače palet a stanovení hlavních rozměrů zdvižného stolu.
 • Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu 

  Langr, Aleš
  Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu patří světově mezi hojně využívané. Patří sem řezání pomocí laserovým, plazmovým a vodním paprskem a vysekávání. V literární studii jsou uvedeny popisy daných ...
 • Normy EURO a cesty vedoucí k jejich splnění 

  Kalina, Vladimír
  Cílem bakalářské práce je seznámení s jednotlivými výfukovými plyny, emisními standardy dle Euro norem pro motorová vozidla a zařízeními pro snižování výfukových plynů, která se nacházejí před i za spalovacím prostorem.
 • Nosné soustavy kluzáků 

  Löffelmann, František
  Práce pojednává o vlivu geometrických charakteristik na aerodynamické vlastnosti křídel v obecném smyslu, zatížení konstrukce křídla a popisuje typická konstrukční řešení křídel. Dále jsou uvedeny základní požadavky na ...
 • Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. 

  Mikula, Jakub
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku ...
 • Nůžkový mechanismus zdvihací plošiny 

  Grygařík, Václav
  Tato práce je zaměřena na funkční a pevnostní výpočet nůžkového mechanismu zdvihací plošiny s rozměry pracovního koše 1 600 x 750 mm, nosností 250 kg a s požadovanou výškou zdvihu 6 m. Cílem práce je vypracování výkresu ...
 • Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům 

  Burýšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie, které jsou dostupné v České republice. V druhé části je ...
 • Obnovitelné zdroje energie v energetice v ČR 

  Sojka, Jiří
  Práce se zabývá průzkumem jednotlivých obnovitelných zdrojů energie masově užívaných v energetice v České republice. První polovina práce byla věnována stručné charakteristice každého obnovitelného zdroje energie. V druhé ...
 • Obrábění litin 

  Nejedlý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá obráběním slitin železa s vyšším množstvím uhlíku – litin. První část práce pojednává o vlastnostech těchto materiálů. Je zaměřena na výrobu, chemické složení nebo formy uhlíku, což jsou aspekty, ...
 • Obrábění materiálů pro řezné nástroje, za využití metod EDM, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu 

  Nováková, Radana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektroerozivního hloubení, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu. Především poukazuje na faktory ovlivňující vlastní průběh obrábění.
 • Obrábění plazmového nástřiku materiálu 

  Krajkovič, Pavel
  Tato práce představuje proces plazmového nástřiku a druhy používaných nástřiků, dále se zabývá teorií a parametry obrábění plazmových nástřiků. Práce především popisuje dva konkrétní způsoby obrábění problematických součástí ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Šebela, Radek
  Téma bakalářské práce je ucelený rozbor jednotlivých druhů a metod obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Dále přehled vybraných nástrojových materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a faktorů ovlivňujících řezné ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Tejkl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...