Now showing items 1-1 of 1

  • Design krytu střešní větrné elektrárny 

    Augustová, Andrea
    Předmětem a cílem mé bakalářské práce je analýza a návrh krytu na malou střešní větrnou elektrárnu, a to v souladu s technickými, estetickými a ekologickými požadavky. Cílem designu je vytvořit takový kryt, který bude ...