Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace vyhodnocování dat TDS 

    Badin, Viktor
    Tato práce se zabývá automatizací vyhodnocování dat termální desorpční spektroskopie (TDS). Teoretická část pojednává o procesích adsorpce a desorpce atomů a molekul a teplotní závislosti desorpce. Součástí práce je také ...