Now showing items 1-6 of 6

 • Energetické využití biomasy 

  Šenovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma energetické využití biomasy. První část práce popisuje vznik, vlastnosti a možnosti získání biomasy. V druhé části se popisují především jednotlivé technologie přeměny ...
 • Fosilní paliva v ČR 

  Ertelt, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši fosilních paliv v České republice jejich druhy, vlastnosti, výskyt, jejich spotřebu, těžbu, dovoz a vývoz. Práce se zaměřuje na černé uhlí, hnědé uhlí, antracit, lignit, ...
 • Kotle na biomasu 

  Štěrba, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu. První část je věnována samotné biomase, jejímu rozdělení, vlastnostech, potenciálu a možnostech energetického využití. Ve druhé části je popsán domácí trh s kotli na biomasu ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Bednář, František
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotli na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy tuhých paliv, jejich rozdělení, vlastnosti, možnosti úprav a ...
 • Porovnání OZE pro vytápění 

  Lapáček, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která se zabývá obnovitelnými zdroji ve vytápění a ohřevu vody. V první části jsou uvedeny obecné charakteristiky a rozdělení jednotlivých obnovitelných zdrojů. Popis ...
 • Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu 

  Mucha, Matej
  Práca pojednáva o vzniku, využití, výhodách a nevýhodách fluidnej vrstvy. Ďalej popisuje závod Elektrárne Vojany SE a.s., proces výroby a použitú technológiu cirkulačných fluidných kotlov s ich prevádzkovými nedostatkami. ...