Now showing items 1-1 of 1

  • Větrací jednotka s rekuperací tepla 

    Balák, Jan
    Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi větrání obytných budov, hygienickými nároky na ventilaci. Dále pak s typy tepelných rekuperátorů využívanými pro tepelnou rekuperaci v obytných budovách. Závěrem práce ...