Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou 

    Barabáš, Martin
    Práce se zabývá technologií elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou. První kapitola charakterizuje princip elektroerozivního obrábění se základním popisem metod, využívajících této technologie obrábění. Stěžejní část ...