Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické přejímky srovnáváním 

    Bartušek, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem statistických přejímek srovnáváním. V práci jsou popsána tři diskrétní rozdělení pravděpodobností – hypergeometrické, binomické a Poissonovo, včetně konvergencí jejich pravděpodobnostních ...