Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání vlastností pevnolátkových laserů 

    Bazalová, Lucie
    Práce se zabývá charakteristikou, vlastnostmi, parametry a aplikační oblastí pevnolátkových laserů. Je zde vysvětlen princip vzniku laserového paprsku a s tím související jednotlivé typy laserů. Následuje podrobnější ...