Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod 

    Poláková, Annamária
    Táto práca pojednáva o vzniku a zložení kalov. Zloženie kalu je dané legislatívou, takisto ako jeho úprava a spracovanie. Kaly sa upravujú, aby mohli byť použité na poľnohospodárskej pôde, skládkované, spaľované atď. ...
  • Energetické využití odpadů v Evropské unii 

    Klučka, Ivan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z ...