Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí 

    Ferenčák, Libor
    Cílem práce je návrh konstrukce a realizace mobilního robota, který bude schopen monitorovat teplotu okolí a hlídat tak, jestli nehrozí nebezpečí způsobené touto vysokou teplotou. Práce se nadále zabývá teoretickým popisem ...