Now showing items 1-2 of 2

  • Větrací jednotka s rekuperací tepla 

    Balák, Jan
    Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi větrání obytných budov, hygienickými nároky na ventilaci. Dále pak s typy tepelných rekuperátorů využívanými pro tepelnou rekuperaci v obytných budovách. Závěrem práce ...
  • Vytápění elektromobilů 

    Kolomazník, Milan
    Předmětem této bakalářské práce je formou rešerše popsat způsoby vytápění interiéru elektromobilů. V úvodu práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se obecně problematiky elektromobility. Ta je pak dále rozvedena s ...