Now showing items 1-1 of 1

  • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

    Plíštilová, Petra
    Tato rešerše se zabývá vývojem technické normalizace od historie po současnost i normalizací v českých zemích. Označování a rozdělování technických norem a jejich přizpůsobování evropské legislativě je v další části práce. ...