Now showing items 1-4 of 4

 • Frézování rovných ploch u součástí na CNC strojích 

  Kolesa, Jan
  Cílem zadané bakalářské práce je obecný popis frézování rovných ploch u součástí na CNC strojích. Úvodní část práce se zabývá nejen obecnou teorií, ale i okruhem problémů frézování. V dalších částí bakalářské práce se ...
 • Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití 

  Žilák, Marek
  Práce s názvem „Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití“ se zabývá rozdělením nástrojových materiálů se zaměřením na rychlořeznou ocel. Následně je rozebrána problematika rychlořezných ocelí (jejich ...
 • Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice 

  Láznička, Pavel
  Na úvod jsou popsány řemenové převody a vyvažování stavitelné řemenice. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu je obsahem další kapitoly. Následuje volba materiálu, polotovaru a výpočet ...
 • Standardní obráběcí procesy v menších strojírenských firmách 

  Kolečkář, Jan
  První část práce je zaměřena na historický vývoj obráběcích procesů. Druhá část se zabývá ekologií v obrábění a ochranou životního prostředí. Třetí část popisuje metody obrábění se zaměřením na soustružení, frézování a ...