Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie 

    Kubíček, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních ...