Now showing items 1-4 of 4

 • Expanzní turbina 

  Hlavinka, Miloslav
  Obsahem bakalářské práce je rozebrání problému expanzní turbíny a její využití v paroplynovém cyklu. V úvodní části práce jsou popsány jednotlivé části cyklů, z nichž se paroplynový cyklus skládá, a to Brayton cyklus a ...
 • Kogenerační zdroj 

  Černý, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je technicko-ekonomický návrh kogeneračního zdroje pro sušení biomasy k jejímu následnému zpracování. První část práce je věnována biomase. Zde je podrobněji uvedeno její rozdělení, vlastnosti ...
 • Využití parních turbin 

  Saňka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím parních turbín jako součást energetické centrály. Teoretická část se zaměřuje na historii, základní informace o parních turbínách, dále na podstatu funkce a rozdělení parních turbín ...
 • Vyvažování rotorů turbin 

  Peterka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se problematikou vyvažo-vání rotorů turbín. První část této práce je věnována obecným problémům vyvažování rotorů turbín a základům vyvažování rotorů turbín. Ve druhé ...