Now showing items 1-1 of 1

  • Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel 

    Fojtášek, Jan
    Tato práce se zabývá principem funkce a konstrukčním řešením diferenciálů a systémů, které mají za úkol regulovat hnací sílu motoru užitkových vozidel. Jedná se o shrnutí poznatků o v současnosti používaných zařízeních ...