Now showing items 1-1 of 1

  • Deformačně napěťová analýza prvku stahovacího mechanismu 

    Gergeľ, Erik
    Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením výpočtového modelu a rieši deformačne napäťovú analýzu prvku sťahovacieho mechanizmu okna osobného automobilu. Hlavným cieľom práce je určenie rozloženia napätia a z neho vyplývajúceho ...