Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a analýza nanostruktur v podmínkách UHV 

    Gloss, Jonáš
    Cílem této bakalářské práce bylo skoumání přípravy a analýzy nanostruktur v podmínkách vysokého vakua (VV). Teoretická část klade důraz na gallium nitridové (GaN) nanostruktury. Ty pak byly analyzovány rastrovacím tunelovacím ...