Now showing items 1-1 of 1

  • Současné konstrukce dvou-médiových trysek 

    Dostal, Jan
    Diplomová práce se zabývá konstrukcí dvoumédiových trysek. Hlavním úkolem je kategorizovat trysky, především setřídit a popsat současné typy dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním. V této práci jsou popsány provozní ...