Now showing items 1-1 of 1

  • Dílenská skříň s roletovým uzavíráním 

    Grätz, Tomáš
    V této bakalářské práci je zpracován návrh, výpočty a výkresová dokumentace k roletové dílenské skříni. Je zde použit originální princip pohybu uzavíracích rolet. Důraz je kladen na spolehlivost konstrukce.