Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce přistávacího zařízení 

    Greň, Martin
    Tato práce rešeršního typu se zabývá přehledem koncepcí leteckých přistávacích zařízení. Rozbor bude proveden jako obecný přehled jednotlivých uspořádání s jejich výhodami, nevýhodami a pouţitím.